Slider
Slider

Naše služby

null

Drvenie ovocia na kvas

null

Riedenie destilátov

null

Predaj kultúrnych kvasiniek

null

Odborné poradenstvo

  • pri pripravovaní ovocných kvasov
  • spracovaní ovocia

null

Meranie refraktometrom

  • cukornatosť ovocia
  • stupeň prekvasenia

null

Určenie najvhodnejšej doby pálenia

  • meranie pH
  • meranie hodnoty alkoholu v kvasoch

Oznam

Prijímame objednávky na mesiace Február – Jún.

Proces výroby

Proces výroby kvalitného destilátu prebieha v niekoľkých fázach:

Na začiatku všetkého stojí kvalitné ovocie. Nekvalitné ovocie = nekvalitný kvas.

Spracovanie ovocia – je nutné ovocie očistiť od nečistôt (hlina, lístie, haluze). Ovocie  odstopkujeme.

Zakladanie kvasu – Do čistých dezinfikovaných plastových, alebo nerezových nádob (nikdy nie do železných, alebo kontaminovaných) uložíme kvas:
Jablká, hrušky – pomelieme na drobné čiastky
Marhule, slivy, bobulovité ovocie – popučíme

Kvas dávame do výšky 4/5 objemu nádoby, aby vznikol voľný priestor medzi hladinou kvasu a uzáverom. V domácich podmienkach pokiaľ nepoužijeme kvasnú zátku, stačí použiť plastovú fóliu, ktorú po obvode nádoby zaviažeme špagátom, alebo gumovým popruhom. Fóliu pravideľne kontrolujeme, či neprišlo k prederaveniu a prípadne nahradíme za novú. Kvasíme pri minimálnej teplote 15°C, ideálne 18 – 20°C , v tieni (nie na priamom slnku). Ovocie nie je nutné odkôstkovať – naša pálenica vlastní špičkový odkôstkovací stroj s ktorým pred pálením zbavíme kvas kôstok. Po vykvasení je potrebné kvas priniesť do pálenice, kde sa o kvas profesionálne postaráme.

Proces výroby

Proces výroby kvalitného destilátu prebieha v niekoľkých fázach:

Na začiatku všetkého stojí kvalitné ovocie. Nekvalitné ovocie = nekvalitný kvas.

Spracovanie ovocia – je nutné ovocie očistiť od nečistôt (hlina, lístie, haluze). Ovocie  odstopkujeme.

Zakladanie kvasu – Do čistých dezinfikovaných plastových, alebo nerezových nádob (nikdy nie do železných, alebo kontaminovaných) uložíme kvas:
Jablká, hrušky – pomelieme na drobné čiastky
Marhule, slivy, bobulovité ovocie – popučíme

Kvas dávame do výšky 4/5 objemu nádoby, aby vznikol voľný priestor medzi hladinou kvasu a uzáverom. V domácich podmienkach pokiaľ nepoužijeme kvasnú zátku, stačí použiť plastovú fóliu, ktorú po obvode nádoby zaviažeme špagátom, alebo gumovým popruhom. Fóliu pravideľne kontrolujeme, či neprišlo k prederaveniu a prípadne nahradíme za novú. Kvasíme pri minimálnej teplote 15°C, ideálne 18 – 20°C , v tieni (nie na priamom slnku). Ovocie nie je nutné odkôstkovať – naša pálenica vlastní špičkový odkôstkovací stroj s ktorým pred pálením zbavíme kvas kôstok. Po vykvasení je potrebné kvas priniesť do pálenice, kde sa o kvas profesionálne postaráme.

Cenník

Cena za 1 liter 100 % destilátu je 9 €

Cena sa skladá: vypálenie 1 litra destilátu 2,99 € bez DPH

Základná sadzba spotrebnej dane z alkoholických nápojov je 1080 € za hektoliter čistého alkoholu, znížená sadzba spotrebnej dane je 5,40 € za hektoliter. To znamená, že ak máme napríklad 1 liter 100 percentného alkoholu, zaplatíme spotrebnú daň vo výške 5,70 €.

Zomletie 100kg ovocia – 2,00 €

Príprava 150 litrov kvasu – 7,50 €

s použitím kvasiniek Spiriferm

Úprava čerstvého destilátu ultrazvukom – 0,40 € / liter

Lisovanie jabĺk do vlastných fliaš – 0,40 € / 1 kilogram

(odvoz odpadu na vlastné náklady)

Minimálne množstvo kvasu je 150l

Kotol na pálenie má obsah 300l

Kontakt

Kontakt pálenica

0948 440 840 • 0948 266 970

info@palenicakalna.sk

1626, Kalná nad Hronom

48.212677, 18.513202

Fakturačné údaje

Služby Kalná, s.r.o.
Červenej armády 55
935 32 Kalná nad Hronom
IČO: 50102419

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre oblasť osobných údajov (GDPR):

V zmysle Nariadenia EÚ č. 2016/679 a Zákona č. 18/2018 Z.z., v súlade s ustanovením čl. 37 ods. 7 nariadenia a § 44 ods. 8 zákona, resp. v zmysle čl. 39 ods. 1 písm. e) nariadenia a § 46 ods. 1 písm. e) zákona uvádzame kontaktné údaje určenej zodpovednej osoby pre oblasť osobných údajov (GDPR) pre Pestovateľská Pálenica Kalná nad Hronom, Služby Kalná, s.r.o.:

Ing. Eliška Svordová, t.č. 036/6395109, e-mail: gdpr@kalna.eu

Scroll Up